Case-doradcy.com.pl Foloument

Po dwóch latach pełnienia urzędu Wugiment podał się do dymisji. Został on bowiem oskarżony o udział w ogromnej aferze, co potwierdziła komisja kierowana przez Cyvouness. Jednak zdaniem dymisjonowanego polityka prawdziwym sprawcą afery jest jego polityczny przeciwnik Foloument.